Σάββατο, 10 Απριλίου 2010

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: θεωρία και ασκήσεις

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ= παρουσίαση των απόψεων μας για ένα θέμα σε 400-500 λέξεις

 Tι πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα: τι αξιολογείται και πως στην ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ


 1] ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Το θέμα της ΕΚΘΕΣΗΣ, όποια κι αν είναι η μορφή της διατύπωσης του, αποτελείται από ένα μέρος στο οποίο περιέχονται τα δεδομένα δηλαδή οι γενικές και ειδικές διαπιστώσεις για κάποιο πρόβλημα/ ζήτημα.
2] ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα δεδομένα δεν είναι αντικείμενο ανάπτυξης. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στοιχεία από αυτές τις γενικές διαπιστώσεις για να κάνουμε τη δική μας τοποθέτηση στις εισαγωγικές παραγράφους. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνήσουμε με τα δεδομένα του θέματος. Εφόσον όμως έχουμε διαφορετική άποψη πρέπει να το δηλώσουμε ξεκάθαρα από την αρχή και αυτήν, στη συνέχεια, να προσπαθήσουμε να αποδείξουμε.
3] ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ: Το δεύτερο μέρος της διατύπωσης του θέματος έχει τα ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ (ερωτήματα): σ’ αυτά πρέπει να πέσει όλη η προσοχή μας, γιατί αυτά πρέπει ν’ αναπτύξουμε με κάθε δυνατή λεπτομέρεια, ώστε, με τα στοιχεία που θα παραθέσουμε, στο τέλος να αποδεικνύεται η αρχική μας θέση.


1ος κανόνας θεωρίας: η συνολική δομή του κειμένου μας πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά ενός ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ (να χαρακτηρίζεται από ενότητα και αλληλουχία) (= πρόλογος- ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ: ανάπτυξη των βασικών ιδεών- κατακλείδα/ συμπέρασμα)


2ος κανόνας θεωρίας: στην εισαγωγική ενότητα ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΜΕ με συντομία και ακρίβεια το θέμα κάνοντας κάποιες πολύ βασικές διαπιστώσεις που θα καθορίζουν τις ΙΔΕΕΣ που θα αναπτύξουμε


3ος κανόνας θεωρίας: στο ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ για να υπάρχει ανάπτυξη/ απόδειξη θέματος, θα πρέπει να έχουμε επισημάνει δύο τουλάχιστον τρεις το πολύ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ= σημαντικές προτάσεις που σχετίζονται άμεσα με το θέμα και που μπορούμε να τις αναπτύξουμε οργανώνοντας τις σκέψεις μας σε ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ- προσοχή: να μη συγχέουμε τις ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ με τις λεπτομέρειες ανάπτυξης


4ος κανόνας θεωρίας: η όλη ανάπτυξη πρέπει να έχει γίνει με τέτοιο τρόπο που, στην τελευταία παράγραφο να μπορούμε να διατυπώσουμε κάποιο συμπέρασμα ή να κάνουμε κάποια πρόταση (σχετική με το κύριο θέμα και σε λογική συνάρτηση με την όλη επιχειρηματολογία μας)


ΠΡΟΣΟΧΗ στο επικοινωνιακό πλαίσιο και στην αρίθμηση των λέξεων : στη διατύπωση του θέματος θα ορίζεται το ΠΛΑΙΣΙΟ σύμφωνα με το οποίο πρέπει να συνθέσουμε το κείμενο (ΠΟΙΟΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙ- ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ) και ποια θα είναι ΠΟΣΟΤΙΚΑ η ελάχιστη και η μέγιστη δυνατή ανάπτυξη
ΕΚΘΕΣΗ: από τη θεωρία στην πράξη:
Διάβασε εδώ ένα παράδειγμα όπου γίνεται προσπάθεια να τηρηθούν οι παραπάνω κανόνες της θεωρίας