Τετάρτη, 14 Απριλίου 2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: η θεωρία και η εφαρμογή της

Βασικοί κανόνες για τη σύνθεση της ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ και ένα παράδειγμα εφαρμογής

ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν καταγράφουμε βασικές ιδέες συνοψίζοντας και απαριθμώντας αλλά παράγουμε ένα νέο κείμενο συνθέτοντας τα επιμέρους στοιχεία σε μια ενιαία δική μας παράγραφο.
ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ: α] συμπύκνωση λόγου: συντομία, ακρίβεια
β] το νέο δικό μας κείμενο να έχει όλα τα στοιχεία της ενότητας, αλληλουχίας χωρίς όμως να ξεφεύγουμε καθόλου από τις ιδέες του συγγραφέα (δεν σχολιάζουμε ούτε παραθέτουμε τις δικές μας απόψεις)
ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ: στη σύνθεση του δικού μας κειμένου ακολουθούμε τη θεωρία για την ανάπτυξη μιας ιδέας σε οργανωμένη παράγραφο όπου 
α]ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ: συνοπτικά διατυπωμένο από μας το θέμα, που το καταλαβαίνουμε έχοντας υπόψη ολόκληρο το κείμενο.
β] ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ= οι βασικές ιδέες ανάπτυξης που σχετίζονται άμεσα με το θέμα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει ν’ αποδώσουμε με πιστότητα τη δική του οπτική γωνία αλλά με δικές μας λέξεις.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ περίληψης: Κείμενο «ΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥΣ» του Μανόλη Ανδρόνικου (από το θεματικό κύκλο: ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΔΥΟ ΓΕΝΕΩΝ, Θεματικοί Κύκλοι σελ. 62- το κείμενο μπορείτε να το διαβάσετε με ΚΛΙΚ εδώ)


Ο συγγραφέας σχολιάζει τη στάση των μεγάλων απέναντι στους νέους. Πιστεύει ότι δεν υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον ούτε σ’ αυτούς που με ευκολία επικρίνουν το κάθε τι, ούτε σ’ αυτούς που με διάθεση αυτοκριτικής συγχωρούν κάθε πράξη τους. Και αυτό γιατί δεν προηγείται η προσπάθεια για την κατανόηση του ξεχωριστού κόσμου των νέων. Οι μεγάλοι κάνουν το λάθος να φαντάζονται τους νέους σύμφωνα με τα δεδομένα του δικού τους κόσμου και οι νέοι, με τον ωμό κι επικίνδυνο ρεαλισμό τους, αρνούνται κάθε τι που έχει σχέση με τον κόσμο των μεγάλων. Ωστόσο υπάρχουν νέοι που διψούν ν’ αντλήσουν γνώση από τις εμπειρίες των παλιότερων. Γι αυτό οι μεγαλύτεροι πρέπει ν’ ανοίξουν την καρδιά τους και να κάνουν τον απολογισμό με ειλικρίνεια. Μεγαλύτερη είναι η ευθύνη των πνευματικών ανθρώπων: έχουν υποχρέωση, με τις έμφυτες ικανότητές τους, να περιγράψουν στις σωστές τους διαστάσεις τα προβλήματα της γενιάς τους.